Wykonanie kart osuwisk

Wykonanie kart osuwisk dla domów mieszkalnych i lokali usługowych.

Opis realizacji

Wykonano karty osuwisk w związku z powstaniem ruchów masowych ziemi pod wieloma obiektami budowlanymi na terenie gminy Bochnia. Prace dokumentacyjne zostały na zlecenie gminy i uzupełniły one bazę danych SOPO (System Osłony Przeciw osuwiskowej).

Wykonanie dokumentacji geologicznej pod budynki mieszkalne, usługowe, przemysłowe, budynki użyteczności publicznej.

 

Wykonanie wierceń, sondowań, a także opracowanie kompleksowej dokumentacji geologicznej w tym opinii geotechnicznej, dokumentacji podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będących załącznikami do projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego. Nadzorowanie na wykonywanymi robotami ziemnymi, odbiory wykopów na etapie wykonywanych robót budowlanych.