Wykonanie gazociągu wysokociśnieniowego DN1000 – Stachocina – Pogórska Wola

Wykonywanie nadzoru nad robotami ziemnymi pod gazociąg, badania podłoża gruntowego.

Opis realizacji:

Całkowita długość odcinka 97 km. Wykonanie nadzoru geologicznego nad posadowieniem gazociągu wysokociśnieniowego w tym odbiory podłoża pod gazociąg. Ocena rodzaju i stanu gruntu i skał zalegającego w wykonanym wykopie pod gazociąg. Wykonano monitoring hydrogeologiczny w obszarze realizowanej inwestycji. Wykonano opracowanie hydrogeologiczne w formie raportu początkowego i końcowego. Zabudowano piezometry do monitoringu zwierciadła wód gruntowych. Opracowywano karty dokumentacyjne osuwisk w rejonie wykonywanego gazociągu oraz wspierano Generalnego Wykonawcę  przy doborze sposobu ich zabezpieczenia. Wykonywano również badania płytą dynamiczną pod konstrukcje dróg serwisowych. Nadzorowano odtworzenie sieci melioracji po wykonaniu gazociągu.