Modernizacja linii kolejowej nr 91 część szlaku pan-europejskiego E-30 – Bochnia – Brzesko; Tarnów – Wola Rzędzińska

Wykonywanie badań pod posadowienie nasypu kolejowego podtorza oraz wzmocnienie stabilności skarp nasypu.

Opis realizacji:

Wykonanie nadzoru geologicznego i geotechnicznego poprzez wykonanie badań VSS pod warstwy nasypu kolejowego oraz nasypu przyporowego wykonanego w celu wzmocnienia konstrukcji nasypu głównego w płaszczyźnie poziomej. Wykonano szereg opinii geotechnicznych w celu wykonania dodatkowych wzmocnień podłoża pod drogi serwisowe i nasypy kolejowe. Wykonywano wiercenia kontrolne i sondowania w celu uszczegółowienia rozwiązań projektowych. Wykonywanie badań CPTU pod wzmocnienia nasypu gwoździami gruntowymi. Wykonywanie badań zaczynu cementowego do iniektu stosowanego w gwoździach gruntowych.