O firmie Geo-Sasak

Jesteśmy profesjonalni, terminowi, odpowiedzialni i skuteczni. Geologia, geotechnika, wiercenia, badania, projektowanie i doradztwo.

Wspieramy i zapewniamy kompletne rozwiązania dla planowanej inwestycji.

Aktywnie działamy w branży geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej od 1987 r. wcześniej byliśmy również związani z branżą budowlaną. Przez lata wyszkoliliśmy wielu fachowców w dziedzinie geologiczno-inżynierskiej, geologii górniczej i geotechniki. 

Zatrudniamy obecnie zarówno geologów i inżynierów budownictwa – geotechników z wieloletnim doświadczeniem posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania prac geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych jak również do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, a także robotami drogowymi. 

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia Centralnego Urzędu Górniczego pozwalające na znacznie szerszy zakres odpowiedzialności w zakresie wykonania opracowań geotechnicznych niż inni geolodzy co dzięki czemu stawiamy przede wszystkim na jakość wykonanych przez nas prac. 

2022 - Poszerzenie zakresu działalności

Wykonywanie studni głębinowych oraz wgłębnych pomp ciepła.

2015 - Poszerzenie zakresu działalności

Wykonywanie usług dla budownictwa energetycznego w szczególności dla wielkośrednicowych gazociągów wysokoprężnych.

2009 - Rozpoczęcie działań w branży inżynieryjnej

Wykonywanie usług w branży budownictwa inżynieryjnego drogowego i mostowego przy budowie autostrad, dróg krajowych, dróg wojewódzkich oraz dróg ekspresowych.

2007 - Poszerzenie skali działalności

Zwiększenie skali działalności poprzez pozyskania zlecenia na wykonywanie usług geologicznych i geotechnicznych pod budowę centrum handlowego Gemini

1987 - Rozpoczęcie działalności

Wykonanie badań geotechnicznych pod domy, infrastrukturę techniczną gazową, wodociągową i kanalizacyjną

Lat doświadczenia
0 +
Wykwalifikowany personel​
0
Zrealizowanych projektów​
0 +
Uprawnienia CUG​
0
o-firmie-geo-sasak
o-firmie-geosasak
o-firmie-geosasak

Wiedza i umiejętności

Wykonaliśmy szereg prac geologicznych pod różnego rodzaju inwestycje związane z budownictwem kubaturowym, przemysłowym, infrastrukturą drogową, infrastruktura mostową oraz pod infrastrukturę sieci instalacji wod-kan, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Duża ilość realizowanych inwestycji w trudnych warunkach gruntowych pozwoliła nam zdobyć ogromne doświadczenie oraz dobrą znajomość warunków geologicznych na terenie całej Polski. W związku czym jesteśmy otwarci na pracę przy dużych i skomplikowanych projektach posadowień różnego rodzajach obiektów budowlanych. 

W każdym przypadku zaproponujemy i dobierzemy optymalne rozwiązanie dla klienta.  

Maszyny i doświadczenie

Firma posiada nowoczesny sprzęt, niezbędny do wykonywania wszelkiego rodzaju prac geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych jak również wiedzę i doświadczenie o przebiegu procesu administracyjnego związanego z realizacją robót geologicznych i budowlanych. 

Naszą dewizą i ambicją jest fachowość, solidność, odpowiedzialność, terminowość oraz rozsądne ceny naszych usług.

Grupa Sasak dostarcza kompleksowe rozwiązania usługowe i doradcze z zakresu geotechniki Geo-Sasak oraz biura architektonicznego SasakArchitekci.