Wykonanie gazociągu wysokociśnieniowego DN1000 – Strachocina – Granica Rzeczpospolitej Polski ze Słowacją

Wykonywanie nadzoru nad robotami ziemnymi pod gazociąg.

Opis realizacji:

Długość odcinka gazociągu 61 km. Wykonano nadzór geologiczny nad posadowieniem gazociągu wysoko ciśnieniowego  w tym odbiory podłoża pod gazociąg, ocena stanu i rodzaju gruntu zalegającego w wykonanym wykopie pod gazociąg. Monitoring hydrogeologiczny w obszarze realizowanej inwestycji. Wykonano opracowanie hydrogeologiczne w formie raportu początkowego i końcowego. Opracowywano karty dokumentacyjne osuwisk w rejonie wykonywanego gazociągu oraz wsparcie Generalnego Wykonawcę przy doborze sposobu ich zabezpieczenia. Nadzorowanie odtworzenia po wykonaniu robót istniejącej sieci melioracji.