Stabilizacja osuwiska poprzez wykonanie muru oporowego w ciągu drogi krajowej DK75 w miejscowości Tęgoborza

Nadzór geologiczny nad wykonaniem zabezpieczających osuwisko.

Opis realizacji:

Wykonanie kompleksowego nadzoru geologicznego podczas wykonywania pali pod murami oporowymi mającymi za zadanie ustabilizowanie osuwiska. W ramach usługi wykonywano makroskopowa  ocena stanu i konsystencji gruntu oraz ustalono głębokość posadowienia pali fundamentowych oraz opracowywano metryki wykonanych pali.