Oferta

Wykonujemy komplet badań pod budowę różnych obiektów budowlanych.

Dla inwestora

planującego budowę domu, lokalu przemysłowo-magazynowego lub lokalu usługowego wykonujemy pakiet usług niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego pod każdą z możliwych kategorii geotechnicznych.

W ramach niniejszego pakietu wykonujemy opinię geotechniczną, dokumentację podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Zakres dokumentacji wykonujemy w zależności od zakwalifikowania przez Projektanta do konkretnej kategorii geotechnicznej. 

Wykonanie niniejszej usługi pozwoli Inwestorowi poznać informację o koszcie posadowienia i  podjęci przez niego racjonalnej decyzji inwestycyjnej dotyczącą przed zakupem lub po zakupie działki. Ponadto wykonujemy wiercenie głębokie pod studnie i pompy ciepła. 

Dzięki stałej współpracy z firmą realizującą wykonawstwo instalacji naziemnej pomp ciepła możliwa jest zabudowa instalacji wgłębnej  pompy ciepła pod klucz.

Dla projektanta / architekta

pod małe i duże obiekty budowlane. Wykonujemy wszystkie usługi niezbędne do zatwierdzenia Projektu Budowlanego pod obiekty budowlane zakwalifikowane do wszystkich z trzech możliwych kategorii geotechnicznych.

W ramach usługi wykonujemy wszystkie niezbędne pracowania takie jak opinia geotechniczna dokumentacja podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Dodatkowo nasze wieloletnie doświadczenie pozwala doradzić nam sposób posadowienia i zastosowania optymalnego rozwiązania izolacji fundamentów.

Kompleksowa obsługa i nadzór geotechniczny oraz geologiczny

w czasie realizacji obiektów budowlanych. Wykonujemy kompleksową obsługę realizowanych projektów budowlanych np. hal, budynków użyteczności publicznych, budynków przemysłowych i magazynowych, dróg, mostów, obiektów infrastruktury sieci wod-kan, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania i gazowej.

W ramach pakietu usług oferujemy badania geotechniczne terenowe warstw konstrukcyjnych nasypów oraz nawierzchni dróg parkingów, warstw konstrukcyjnych posadzki, badania podłoża w wykopach, odbiory wykopów. 

Wykonujemy również badania laboratoryjne betonów takich jak wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność. Ponadto wykonujemy badania laboratoryjne kruszyw takie jak analiza sitowa, wskaźnik piaskowy, analiza areometryczna, odporność na ścieranie, nasiąkliwość, wilgotność i inne. 

Wykonujemy również badania laboratoryjne gruntów takie jak wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, wskaźnik zagęszczenia przy wilgotności optymalnej Is, wodoprzepuszczalność i inne. Oferujemy również nadzór hydrogeologiczny wraz z zabudową piezometrów, monitoringiem wód gruntowych i analizą chemiczną wody.

Rzetelny nadzór nad realizacją robót drogowych

realizowanych prac przez Wykonawcę robót drogowych z ramienia inwestora. 

Nadzorujemy prawidłowość wykonanych robót zgodnie projektem, specyfikacja techniczną oraz ze sztuką budowlaną. 

Wykonujemy badania kontrolne oraz sprawdzenia laboratorium Wykonawcy. Ponadto świadczymy usługi kierowania robotami drogowymi w charakterze Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych.

Skuteczny nadzór nad budową domów

realizowanych prac przez Wykonawcę robót budowlanych z ramienia inwestora.

Nadzorujemy prawidłowość wykonanych robót zgodnie z projektem, specyfikacja techniczną oraz ze sztuką budowlaną. 

Wykonujemy badania kontrolne oraz sprawdzenia laboratorium Wykonawcy. Ponadto świadczymy usługi kierowania robotami drogowymi w charakterze Kierownika Budowy.

Grupa Sasak dostarcza kompleksowe rozwiązania usługowe i doradcze z zakresu geotechniki Geo-Sasak oraz biura architektonicznego SasakArchitekci.