Wykonanie dokumentacji geologicznej.

Wykonywanie dokumentacji geologicznej/geotechnicznej pod budynki.

Opis realizacji:

Wykonanie wierceń, sondowań, a także opracowanie kompleksowej dokumentacji geologicznej w tym opinii geotechnicznej, dokumentacji podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będących załącznikami do projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego. Nadzorowanie na wykonywanymi robotami ziemnymi, odbiory wykopów na etapie wykonywanych robót budowlanych. Nadzorowanie na wykonywanymi robotami ziemnymi, odbiory wykopów na etapie wykonywanych robót budowlanych.