Wykonanie centrum logistycznego dla sklepów spożywczych Lidl

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej oraz nadzór geotechniczny w czasie budowy.

Opis realizacji:

Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej, opinii geotechnicznej i dokumentacji podłoża gruntowego na etapie projektowania obiektu. W trakcie realizacji budowy nadzorowano posadowienie konstrukcji hali na stopach fundamentowych. Wykonywano badań VSS i płytą dynamiczną pod nasypy i warstwy konstrukcyjne dróg dojazdowych do centrum logistycznego. Opracowano szereg opinii geotechnicznych w trakcie budowy na dodatkowy zakres robót budowlanych.