Stabilizacja osuwiska poprzez wykonanie muru oporowego w pobliżu drogi krajowej DK94 w miejscowości Łapczyca

Nadzór geologiczny nad wykonaniem zabezpieczających osuwisko.

Opis realizacji:

Wykonanie kompleksowego nadzoru geologicznego podczas wykonywania pali pod murami oporowymi mającymi za zadanie ustabilizowanie osuwiska. W ramach usługi wykonywano makroskopową  ocenę rodzaju i stanu i konsystencji gruntu, ustalono głębokość posadowienia pali fundamentowych oraz opracowywano metryki wykonanych pali.