Wykonanie rozbudowy o budowy nowych obiektów sieci sklepów spożywczych Lidl

Wykonanie nadzoru i badań pod obiekty sieci sklepów spożywczych Lidl.

Opis realizacji:

Wykonano nadzór nad posadowieniem na fundamentach bezpośrednich jak i na palach fundamentowych. Wykonano odbiory podłoża pod fundamenty, odbiory wykopów. Wykonano również badania nośności podłoża VSS oraz płytą dynamiczną pod nasypy drogowe oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg oraz parkingów. Wykonywano badania laboratoryjne kruszyw pod roboty drogowe.