Budowa Centrum Handlowego Gemini Jasna Park Tarnów

Nadzór geologiczny i geotechniczny pod budowę centrum handlowego.

Opis realizacji:

Budowa 3 kondygnacyjnego pawilonu handlowego posadowionego na wysokim nasypie. Wykonano odbiory wykopów pod stopy fundamentowe. Wykonywano nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonaniem robót ziemnych. Opracowano opinie geotechniczne dotyczące oceny podłoża gruntowego oraz oceny stabilności skarp. Wykonywano badań modułu odkształcenia VSS podłoża gruntowego oraz badania płytą dynamiczną pod drogi dojazdowe, parkingi naziemne i podziemne.