Nasze realizacje

Analiza, wiercenie, opinie, nadzór… To niektóre z projektów, które ostatnio tworzyliśmy. Spójrz!

Grupa Sasak dostarcza kompleksowe rozwiązania usługowe i doradcze z zakresu geotechniki Geo-Sasak oraz biura architektonicznego SasakArchitekci.

Lista naszych realizacji:

 • Autostrada A4, odcinek węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż – nadzór geologiczny, monitoring hydrogeologiczny, nadzór geotechniczny, wiercenia, sondowania.
 • Autostrada A4, odcinek Tarnów – Dębica i Most na Wisłoce – sondowania,  nadzór geologiczny, nadzór geotechniczny.
 • Obwodnica Ropczyc – nadzór geotechniczny i geologiczny.
 • Centrum Handlowe Gemini Jasna Park Tarnów – nadzór geologiczny i geotechniczny, sondowania.
 • Centrum dystrybucyjne Lidl Brzozówka – nadzór geotechniczny i geologiczny, sondowania.
 • Europejskie Centrum Muzyki Lusławice – dokumentacja geologiczno-inżynierska, nadzór geotechniczny i geologiczny.
 • Cegielnia Leier w Trywieży woj. Podlaskie – dokumentacja geologiczna, górnicza  i środowiskowa złoża iłu pod produkcję ceramiki.
 • Obwodnica Leżajska – dokumentacja geotechniczna, nadzór geologiczny i geotechniczny, wiercenia, sondowania.
 • Sklepy Lidl w Tarnowie i Miechowie – nadzór geotechniczny.
 • Droga krajowa S-17 – Obwodnica Lublina – opinie i ekspertyzy geotechniczne i hydrogeologiczne, wiercenia, sondowania.
 • Centrum Handlowe Echo Investment w Tarnowie –  dokumentacja warunków geotechnicznych, nadzór geotechniczny.
 • Centrum Handlowe Tarnovia w Tarnowie – nadzór geotechniczny.
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod: Osiedle budynków wielomieszkaniowych, wysokich „Westerplatte” w Tarnowie, Osiedle domów jednorodzinnych w Tarnowie, ul. Lwowska, Osiedla domów jednorodzinnych w Bochni.
 • Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie pod Stacje Paliw  – ok. 20 szt. w różnych miejscach Małopolski i Podkarpacia.
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne pod Gminne Oczyszczalnie Ścieków  – ok. 10 szt. w różnych miejscach Małopolski, Podkarpacia i Kielecczyzny.
 • Dokumentacje hydrogeologiczne i geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków – ok. 200 szt. w różnych miejscach Małopolski.  
 • Opracowanie Kart Rejestracyjnych Osuwisk – ok. 10 szt. w różnych miejscach Małopolski.
 • Opracowanie Ekspertyz stateczności osuwisk – ok. 50 szt. w różnych miejscach Małopolski.
 • Zabezpieczenia osuwisk i skarp drogowych palami w Chełmie, Gmina Bochnia, – wykonawstwo, nadzór geotechniczny i geologiczny.
 • Fundamentowanie pod Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie – nadzór fundamentowania.
 • Fundamentowanie pod Budynek Hotelowy w Tarnowie – nadzór fundamentowania.
 • Fundamentowanie pod Zespół Specjalistycznych Przychodni Medycznych w Tarnowie – dokumentacja geotechniczna i nadzór fundamentowania.
 • Fundamentowanie pod Hale Przemysłowe w Tarnowie – nadzór fundamentowania.